- Потребан Вам је програмер? dejandozet.com .

У оквиру Народног музеја Пожаревац формиран је 1972. године Етно-парк на оближњем брду, Тулби, са циљем да се на јавном месту прикажу традиционалне вредности народне архитектуре Браничевског краја.

Данас се у Етно-парку налазе три објекта: дводелна и четвороделна кућа и амбар за складиштење житарица. Ова мала целина представља језгро око кога почиње да се развија Музеј на отвореном.
Пројекат ревитализације Етно-парка подразумева постављање нових објеката како би се приказали основни сегменти народног и привредног градитељства и историјско културно наслеђе Браничевског краја.

Етно парк

Етно парк

Етно парк

  1. Кућа брвнара (дурунгара) из села Мелнице, област Млаве изграђена је 1860. године. Кућа има два одељења – “кућу” (кљет) и собу. Постављена је на темељу од нетесаног камена пешчара спојеног блатним малтером са подрумом испод собе озиданим над земљом. Овакав тип куће познат је као “кућа на ћелици” типичан конструктивни елемент планинских области.
  2. Кућа брвнара (дурунгара) из села Мелнице, област Млаве изграђена 1880. године. Припада развијеном типу кућа брвнара. Има четири просторије: “кућу”, велику и малу собу и оставу. У кући је био долап, дрвени ормар за држање посуђа, сандук за брашно, карлиа, поред огњишта синија са троношцима, различито посуђе за држање и припремање хране и предмети за огњиште (саџак, преклад, ватрљ, вериге, а у соби два кревета, клупа, дрвене столице, сто и сандук за одећу. У малој соби је постављен разбој за ткање.
  3. Амбар из села Лучице, област Поморавља изграђен око 1864. Године. У унутрашњости има три преграде (“пресека”) за смештај разноврсних житарица. Смештен је близу велике куће, у низу где су биле стаја и казанџиница. Пројектом ревитализације Етно-парка предвиђена је изградња бунара,коша са тремом, подрума-пивнице у коме се чувало вино и ракија, изложбеног простора, билетарнице, амфитеатра за сценско извођење различитих приредби, занатске радионице у којима би повремено или стално радиле занатлије (грнчари, лицидери, опанчари, сарачи) и у којима би се посетиоци могли упознати са процесом израде занатских производа и купити их као сувенире. Пратеће елементе уређења простора чиниле би стазе од опеке, клупе за одмор, ограде око окућница и других садржаја који би обогатили рад Етно-парка.

Пожаревачки мир је историјски догађај европског карактера и значаја, који је и наш град увео у светску историју. Закључен је и потписан од 5. јуна до 21. јула 1718. године, на Сопоту, брду изнад Пожаревца и био је прворазредан догађај за Европу 18. века. На мировном конгресу, који се одржавао од 5. до 21. јула те године, учествовале су Аустрија и Млетачка република, са једне и Турска, са друге стране, уз посредништво Енглеске и Холандије. Овако значајан догађај за ондашњу Европу, којим су се мењале границе и односи међу великим силама имао је посредан утицај и на српски народ на чијем су се тлу и одвијали ови догађаји.

Етно парк